Skip to content

Summer Camp 2020: Cancelled

Norges Aikidoforbund ønsker velkommen til ny sommerleir 4-9.juli 2020
ved Hadeland Folkehøgskole på Brandbu. I år vil sommerleiren holdes av Bjørn Eirik Olsen shihan (7.dan) og Nobuaki Nakamura Shihan (6.dan) fra Fukuoka, Japan. 

(scroll down for English)

Lenke til PDF-plakat  og  Lenke til registreringsskjemaet 

1. les info på denne siden
2. registrer deg (et skjema pr person)
3. du f
år epost fra NAF med kostnaden
4. betal i tide og hjelp oss planlegge best mulig! 

Vennligst betal både treningsavgift og losji samlet innen 21.juni for å hjelpe oss å planlegge leiren (forsinkelsesgebyr 100,-). 

Treningsavgift

 • Hel leir 1800,-
 • Dagspass 500,-
 • 3-dagers pass 1400,-
 • Per økt 240,-
 • 25% rabatt til honnør, studenter/unge under 20 år og tilreisende fra Nord-Norge.
 • Kontonr 6188.05.46448
 • IBAN: NO1461880546448
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK
 • Spesialtilbud for deltagere fra utlandet: Hele leiren inkludert overnatting i klasserom, alle måltider og bankettmiddag: 3200,-
Losji
 • Rom med bad 560,-
 • Rom uten bad 470,-
 • Klasserom 340,-
 • Camping/telt 300,-
 • Priser er per person per natt.
 • Alle måltider er inkludert unntatt bankettmiddag (170,-)
 • Ta med egen sovepose/dyne og sengetøy og håndklær.
 • Vaskemaskiner og tørketrommel er tilgjengelig på skolen.
 • Det er mulig å kjøpe enkelte måltider. 

Hvordan komme seg dit
 • Adresse: Hadeland Folkehøgskole (www.hafos.no), Augedalsvegen 15, 2760 Brandbu
 • Med tog: Fra Oslo S til Jaren stasjon, taxi til Brandbu (www.nsb.no/www.trafikanten.no)
 • Med buss fra Oslo: Landekspressen bussnummer 153 (www.opplandstrafikk.no)
 • Med buss fra Oslo Lufthavn: Bussnummer 260 til Lunner Rådhus, bytt til bussnummer 153
 • By Train: From Oslo S to Jaren station, then take taxi to Brandbu
Mer info: 
Ved spørsmål angående bestilling, betaling og kostnad, kontakt NAF sin Sommerleirkommité på: naf.sommerleir@gmail.com

Husk! Etter påmelding får du bekreftelse på påmeldingen på e-post, og så fort vår økonomiansvarlige har gått gjennom påmeldingen, får du bekreftelse på hvor mye din bestilling koster. Dersom vi er fullbooket for din ønskede romtype, vil du få beskjed ved ankomst, og de overskytende kostnadene returnert til din konto.

Timeplan  (endelig timeplan kommer i mars/april)

      start: lørdag 4. juli: mattebæring 13.00+  
                                    første trening: 15.30

      Kyu gradering:  mandag 6. juli ca 17.00
      Dan graderinger:  onsdag 8. juli ca 16.3

      slutt: siste trening slutter 16.00, mattebæring etterpå

For mer info contact sommerleirkomiteen (naf.sommerleir@gmail.com)

-----------------ENGLISH----------------

NAF Summer Camp 2020

Norwegian Aikido Federation welcomes you to a new summer camp July 4th-9th 2019 at Hadeland Folkehøgskole in Brandbu. This year the summer camp will be held by Bjørn Eirik Olsen Shihan (7th dan) and Nobuaki Nakamura Shihan (6th dan)

Link to the PDF poster and Link to the registration page


1. Read the info on this page
2. register (one form per person)
3. you receive email from NAF with the cost
4. Pay on time and help us plan well
!

Please pay both training fee and accomodation before June 21st to help us plan the camp (late fee 100NOK)

Training fee

 • Full camp 1800NOK
 • Day pass 500NOK
 • 3-day pass 1400NOK
 • Per class 240NOK
 • 25% discount for seniors/disabled, students/youth under 20 years and travellers from Northern Norway.
 • Account no: 6188.05.46448
 • IBAN: NO1461880546448
 • SWIFT/BIC: NDEANOKK
 • Special offer for participants from abroad: Full seminar including accomodation in classroom, 
  all meals and banquet dinner: 3200 NOK
Accomodation
 • Room with bath 560NOK
 • Room without bath 470NOK
 • Classroom 340NOK
 • Camping/tent 300NOK
 • All prices per person per night
 • All meals included except banquet dinner (160NOK)
 • Bring your own sleeping bag and towels.
 • Washers and dryers will be available.
 • It is possible to pay for individual meals. 
How to get there
 • Adress: Hadeland Folkehøgskole (www.hafos.no), Augedalsvegen 15, 2760 Brandbu
 • By Train: From Oslo S to Jaren station, then take taxi to Brandbu (www.nsb.no/www.trafikanten.no)
 • By Bus: From Oslo to Brandbu: Take Landekspressen Bus no 153 (www.opplandstrafikk.no)
 • From Oslo Airport Gardermoen: Take Bus no 260 to Lunner Rådhus, then change to Bus no 153, or take taxi to Brandbu.
More info: 
Questions about reservations, payment and cost are to be addressed to the NAF summer camp committee:  naf.sommerleir@gmail.com

Remember!  After registration, you will get a confirmation of registration by email, and as fast as our accountant has siftet through the registrations, you will get confirmation on what your reservation will cost. If we happen to be full-booked for your kind of room type, you will be notified on arrival, and the excess paid will be refunded to your account. 


Schedule  (final schedule will be published in March/April)

      Start: Saturday 4. July: mat carrying 13.00+  
                                         first practice: 15.30

      Kyu gradering:  Monday 6. July ca 17.00
      Dan graderinger:  Wednesday 8. July ca 16.30

      End: last practice ends  16.00, mat carrying afterwards


For more info,  contact the Summer Camp Committee (naf.sommerleir@gmail.com)

Endre