Skip to content

Video: Basisteknikker

Teknikkene under er basisteknikkene i NAF.
I tillegg til grunnleggende innganger er det tatt med en del flytende innganger som er mye i bruk samt noen få direkte innganger.
Teknikkene er vist av Bjørn Eirik Olsen, Shihan.

KokyuhoIkkyoNikyoSankyoYonkyoGokyoUdehishigiUdegarami jujinageShihonageUdekimenageSumiotoshiTenchinageIriminageKotegaeshiSotokaiten nageUchikaiten nageKoshinageKokyunage
Katatedori gyakuhanmi
Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Avansert Basic
Katatedori aihanmi Basic Basic

Basic
Flytende

Basic Basic Basic Basic Avansert
Shomen uchi Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic
Yokomen uchi Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic
Flytende
Basic
Flytende
Tsuki Flytende Flytende Flytende Flytende Avansert Flytende Basic Avansert Basic
Ryotedori ryotemochi

Basic
Flytende

Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic
Flytende
Basic
Flytende
Avansert Flytende
Avansert
Morotedori Basic Basic
Flytende
Basic
Flytende
Basic
Flytende
Basic
Flytende
Basic
Flytende
Basic
Flytende
Flytende (1)
Flytende (2)
Basic
Avansert
Katadori/K-menuchi Basic
Menuchi
Basic
Menuchi
Basic
Menuchi
Basic
Menuchi
Menuchi (1)
Menuchi (2)
Menuchi
Ushiro ryotedori Basic Basic Basic Basic Basic Basic Flytende Flytende Flytende

Tandoku dosa

Selvstendige øvelser

Hidari & migi kamae Basic
Torifune Basic
Mae ukemi Basic
Ushiro ukemi Basic
Shikko Basic
Kaiten Basic
Irimi Basic
Tenkan Basic
Irimi-tenkan Basic
Irimi sokumen Basic
Shomenuchi shihogiri Basic
Shomenuchi happogiri Basic
Ikkyo shihogiri Basic
Ikkyo happogiri Basic

AikidoGuide

Teknikkene over og mange fler instruksjonsvideoer finner du i iPhone og Android applikasjonen AikidoGuide. Les mer om dette unike verktøyet på www.aikidoguide.no.