Skip to content

Teknisk Komité

Ved generalforsamlingen 2018 ble det innført en ny struktur for teknisk komite, fukushidoin/shidoin utnevnelser og graderingskomite. Nærmere beskrivelse av det tekniske regimet, samt oversikt over fukushidoin/shidoin/teknisk komite/graderingskomite ligger under https://l.aikido.no/dokumenter/.

Teknisk Komité (TK) har ansvaret for gradering i NAF. De møtes flere ganger i året, behandler graderingssøknader, graderingsskjemaer, svartebeltelister og sertifikater for oppnådde grader. TK rapporterer til NAFs årsmøte.

Leder: Bjørn Eirik Olsen, 7. dan, Shihan

Sekretær: Gaute Lambertsen, 6. dan, Shidoin

Medlem: Lars Lomell, 4. dan, Shidoin (TKs representant i styret)

Medlem: Erik Vanem, 4. dan, Shidoin (Fukushidoin/Shidoin seminaret)

Medlem: Dimitris Farmakidis, 4. dan, Shidoin (sommerleiransvarlig fra TK)

Medlem: Tor Anton Gaarder, 4. dan, Shidoin (1. mai instruktørmøtet)

Medlem: Jacqueline von Arb, 3. dan, Fukushidoin (instruktørutdanning)

Tidligere medlemmer er Birger Sørensen, Jo Ring Giske, Mai Eli Johansen, Stein-Are Engstad og Vebjørn Knutsen.

Tilskudd til leire med NAFs Tekniske Komité

Medlemmer av NAFs teknisk komité holder en rekke seminarer rundt i landet. Dette bidrar til å ivareta den aikidotekniske standarden i henhold til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters som er teknisk komités hovedoppgave. Seminarer med medlemmer av teknisk komité gir ofte også anledning for gradering på høyere nivå.

For å arrangere helgeseminarer med medlemmer av teknisk komité gjelder følgende honorarer:
•    3. og 4. Dan: 4000 kr
•    5. Dan: 5000 kr
•    6. Dan 6000 kr
•    7. Dan: 7000 kr

For å gjøre det mulig for flere klubber å arrangere helgeseminarer med teknisk komité, har NAF opprettet en støtteordning til arrangørklubber. Denne ordningen ble besluttet på årsmøtet 2016 og erstatter den tidligere underskuddsgarantien.

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne søke:
•    Klubben som søker må være medlem av NAF
•    Det kan kun søkes til seminarer med medlem av teknisk komité som hovedinstruktør
•    Ordningen gjelder ikke dersom medlem av teknisk komité også er medlem av arrangørklubben (interne seminarer)
•    Søknaden sendes til naf-styret (ved) aikido.no sammen med budsjett senest én måned før leiren

Dersom kriteriene oppfylles, vil man få følgende satser i støtte:
•    Dersom man må dekke reise og opphold for instruktør: 2000kr
•    Dersom man må dekke reise eller opphold for instruktør: 1500kr
•    Dersom man verken må dekke reise eller opphold for instruktør: 1000kr

Støtteordningen er foreløpig under utprøving og det er NAFs ønske å kunne øke satsene som gis i støtte så snart økonomien tillater.

Tips om skattefrihet og innberetningsplikt: 

Lag og foreninger kan utbetale inntil kr 10'000 skattefritt og uten innberetningsplikt i honorar per person per år.


Kontakt

Se NAF Kontaktinfo under Organisasjoner/Norges Aikidoforbund.