Skip to content

Instruktørsamling

Mål

Samlingen skal være en uformell og inspirerende møteplass for aikidoinstruktører i NAF. Et sted der viktige sider ved instruksjon, motivasjon og formidling løftes frem og diskuteres.

Frekvens

Samlingen vil arrangeres 1. mai, årlig eller annethvert år.

Deltagere

Klubbene kan sende én til to representanter hver. For større klubber eller der andre forhold gjør det praktisk, så kan klubben sende tre representanter.

Kostnader

Reisekostnader, kost og losji dekkes av klubbene selv.
NAF betaler fellesmiddagen som arrangeres i forbindelse med samlingen.

Innkvartering

Må håndteres privat, men det vil etterstrebes mulighet for overnatting i dojo.