Skip to content

Gradering

Melde seg opp til gradering

Du finner graderingsskjema under "Skjemaer". Husk at for å gå opp til gradering under NAF må du ha godkjenning fra den teknisk ansvarlige i klubben din.

For dangraderinger: Det finnes et skjema "nr. 2" for dan-graderinger. Dette gis den aktuelle kandidat av Teknisk Komité. For shodan-graderinger er det viktig at du fyller ut de tre første fanene i skjema nr. 2. Fra 2. dan og oppover skal kun fane nr. 1 fylles ut.

Tidsfrister

Legg merke til at for dan-graderinger skal skjemaer, etter godkjenning av treningstid fra din teknisk ansvarlige, være Teknisk Komitè i hende minimum 4 uker før gradering finner sted. 

Graderingspensum

Dette finner man i nedlastbart format under "Skjemaer". I fremtiden vil det også ligge ute flotte videoer med Bjørn-Eirik Olsen Shihan som viser alle Kyu-teknikker på hjemmesidene.

Graderingsavgift

Graderingsavgiften betaler man til klubben man graderer i, som i sin tur betaler NAFs andel. Hvor stor avgiften er avhenger av graden, og det finner du under "Avgifter/Økonomi".