Skip to content

Avgifter/Økonomi

Frister for innbetalinger av medlemskontingent til NAF

15. april : Medlemskontingent (vårsemester = jan-jun)
15. november : Medlemskontingent (høstsemester = juli-des) & Klubbkontingent (året)

Klubbkontingenter

Gjeldende fra 1.1.2018

For hele året, beregnes basert på antall medlemmer.

Medlemskontigenter

Gjeldende fra 1.1.2018

Medlemskontingent for hvert semester/halvår: Kr. 75,- pr. medlem

Graderinger

Liste med følgende informasjon til naf@aikido.no, pr gradert:

Navn, Fødselsår, Klubb, Bestått grad, Teknisk Ansvarlig, Sum betalt

Autorisert NAF-eksaminator skal også skrives på. Hvis listen sendes inn av andre enn eksaminator, vil NAF innhente verifikasjon fra denne. Det er ikke nødvendig å sende inn det fysiske graderingsskjemaet.

Totalt beløp overføres til NAFs bankkonto 6030.05.34131. Merk betalingen med hva beløpet gjelder og klubb/arrangement.

Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund

Vedtatt på forbundstinget 2001. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite.

6.-4.kyu NOK 200
3.-1.kyu NOK 250
1. dan NOK 1500
2. dan NOK 1500
3. dan NOK 2000
4. dan NOK 2500

Merk: Ved klubbgradering betales avgift til klubben, som betaler NAFs andel samlet ved levering av graderingslisten. Ved klubbarrangerte kyugraderinger går 40% av graderingsavgiften til NAF, klubben beholder 60%. Ved NAF-arrangerte leire (vinter- og sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. For dangraderinger håndteres innbetaling i henhold til graderingsrutine.

NAFs kontonummer

6030.05.34131