Skip to content

Om å starte Aikidoklubb

Skrevet av Dimitris Farmakidis
www.fudoshinkan.net

Ut fra mine egne erfaringer har jeg følgende råd. Det er mange viktige faktorer som kan deles inn i de praktiske og de personlige.

Praktiske faktorer

1: Treningslokale/dojo

Det er viktig at det ikke koster for mye å leie, siden man i starten som regel ikke har nok medlemmer til å dekke utgiftene. Beliggenheten bør være så sentral som mulig pga. tilgjenglighet og rekruttering.

Alternativ A: Dele lokaler og kostnader med andre kampsport grupper. Ta kontakt; det kan hende det er tilgjengelig kapasitet i deres lokaler.

Alternativ B: Etablere egen Dojo. Leie ut timer til annen kampsport eller lignende aktiviteter.

Alternativ C: Søke kulturkontoret/ kommunen om å få mulighet til å bruke en gymsal eller lignende.

2: Matter

Nye ”Judomatter” er dyre. De koster ca kr 1.000,- pr. matte. Man trenger ca. 100 m² matter.

Alternativ A: Brukte matter. Man må spørre, søke og ha flaks… (Jeg betalte kr 15.000 for 100 m² brukte matter som jeg kjøpte fra en TKW klubb)

Alternativ B: Nye ”flettematter” som brukes ofte fra TKW, koster ca. kr 350 pr. m² på Fighter Sport. Disse mattene kan flettes sammen, men etter min mening er de ikke så gode på grunn av høy friksjon. Jeg mener også at de utgjør en større belastning for knærne.

3: Markedsføring

Alt som kan eksponere klubben på en positiv måte er bra.

Jeg har brukt følgende måter:

Be alle medlemmene å gjøre det samme.

4: Nybegynnertrening

Før eller senere må klubben ha en offisiell ”nybegynnertrening”. Sats alt på markedsføringen.  Det kommer sannsynligvis en del folk, men utfordringen blir å beholde disse i klubben. Den første nybegynnertrening er en krevende fase, ettersom de fleste vil være nettopp ny- begynnere. Man kan selvsagt spørre etter hjelp fra andre klubber, instruktører og utøvere. Men er man mer enn en som starter klubben, så er det selvfølgelig betraktelig lettere. Da får man demonstrert teknikkene på en mye bedre måte, samt at man kan dele på oppgaver og ansvar.

5: Andre Forpliktelser

 1. Det må dannes styre, leder, kasserer, sekretær og vara.
 2. Åpne en Klubbkonto.
 3. Melde klubben inn i NAF. Delta på seminarer, treningssamlinger og andre arrangementer dersom det er mulig.
 4. Kontingent fra medlemmer må ikke være for høy. Det er best å få betalt for 6 mnd. av gangen. (Unngå månedsbeløp som gjør det for lett å slutte i startfasen. Det blir dessuten fort uoversiktlig å håndtere)
 5. Dele ut og stemple medlemsbøker. (Kjøpes av kassereren i NAF)
 6. Betale klubbkontingent og medlemskontingent til NAF. (se NAF sin hjemmeside for info)
 7. Skadeforsikre medlemmene hos IF eller et annet forsikringsselskap.

Personlige faktorer

1: Egen innsats

 1. I starten må man gjøre alt selv. Treningen, markedsføringen; man må prate med alle om alt, man må betale regninger, ta ansvar etc. Å ha en positiv innstilling, og å ikke gi seg er av avgjørende betydning om du vil starte en Aikido klubb.
 2. Det er viktig å være engasjert treningsmessig. Men også driften av klubben må ivaretas. Det krever at man evner å ha tanke for andre. Ha øye for helheten i tillegg til alle delene som utgjør den.
 3. Være forberedt på skuffelser og uforutsette ting. Regn med å miste medlemmer, betale fra egen lomme… men; ikke gi opp!
 4. Tren selv, og ikke ”bare instruer”.
 5. Vær positiv, ryddig og lær medlemmenes navn.

2: Andre tanker og ideer

 1. Etter min mening bør det ikke kun være teknikkene som skal gis fokus. Aikido er også fleksibilitet, pust, meditasjon, kroppsbeherskelse, holdning, filosofi, respekt, relasjoner, konfliktløsning, sosialt, kulturelt, osv.. Alle disse faktorer bør berøres slik at ikke kun folk som er interesserte i ”teknikk” blir vervet. De fleste er ikke klar over hvor mange sider av livet som er relatert til Aikido. 
 2. Få nye medlemmer til å bli engasjerte i klubbens virksomhet. La dem komme med ideer og ønsk velkommen initiativ av alle slag.
 3. Lag webside. Det er bra både som reklame og som informasjonskanal for medlemmene og andre interesserte.
 4. Nye medlemmer må få en slags eierskap til klubben. De bør snakke til sine venner om den. Det må ALDRI blir en stemning som sier: Jeg drar til en klubb, trener og gi blaffen i resten. Medlemmene ER klubben. De må bli seg dette bevisst, og du/dere må bidra til å skape denne bevisstheten.
 5. Ha faste medlemsmøter hvor dere utveksler ideer og erfaringer, og ellers informer om alt som foregår. Avhold små eller større arrangementer og begivenheter.
 6. Vær nøye, respektfull og ærbødig i din/deres oppgaver som klubbleder(e). Ha klar oversikt over medlemsbøker, treningsøkter, seminarer samt overholdelsen av Dojo-etikette.
 7. Sørg for en god stemning i Dojo-en. Prøv å skape en atmosfære slik at folk gleder seg til å komme på trening.
 8. Forny deg selv, og dermed klubben, ved å være mottagelig og åpen for nye impulser og perspektiver.
 9. Vær nær alle sammen, samtidig som du bevarer en respektfull og verdig holdning. Tren på kvaliteten i møtet med medlemmene på matta og ellers. Vær fast og vital - uten å være hard og stresset. Vær myk og smidig - uten å være løs og slapp. Led uten å dra. Følg uten å henge etter. Den kvalitet du/dere legger i kontakten med medlemmene fåes tifold tilbake.

 

 

 

Lykke til!

Dimitris Farmakidis
www.fudoshinkan.net