Skip to content

NAF Online dojo!

Skrevet av Ida Lagos Andersen for 1 year, 1 month siden

NAF har i samarbeid med flere av våre medlemsklubber gleden av å presentere et variert online treningstilbud! Tilbudet er gratis og åpent for alle – enten du trener i en aikidoklubb i dag eller bare er nysgjerrig. Inviter gjerne med en venn! I vår online dojo vil du finne erfarne instruktører som veileder deg med oppvarming/tøyeøvelser, individuelle aikidoøvelser, ukemi (fallteknikk), våpentrening (jo/bokken), pusteteknikker, ki-øvelser, meditasjon og mer!

(for English, scroll down!)

Oppdatering pr 1.10.2020: online undervisning er instilt

For å følge en økt online har vi følgende anbefalinger:

Kalender med samlet oversikt finner du i menyen under "online trening" eller direkte lenke her: https://l.aikido.no/online-trening/

I kalenderen finner du både faste og enkeltstående timer, med informasjon om tema og link til Zoom-rom hvor treningen foregår. I dag har vi følgende faste tilbud:

Er du instruktør, og ønsker å bidra med å holde en eller flere økter med et aikidorelatert tema? Gi beskjed til styret på naf@aikido.no så legger vi deg inn i kalenderen! Om du ikke har egen Zoom-konto, kan du benytte NAF sin.

For «live» utøvelse av idrettsaktivitet vil vi vise til de fellesidrettslige anbefalingene som Norges Idrettsforbund har utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet og til retningslinjer fra NKF: https://kampsport.no/forbund/retningslinjer-for-kampsport-trening-i-korona-perioden.


---------ENGLISH---------

Update pr 1. oct. 2020: online classes are discontinued

NAF, in collaboration with several of our member clubs, is pleased to present a diverse online training program! The offer is free and open to everyone - whether you are training in an aikido club today or just curious. Feel free to invite with a friend! In our online dojo you will find experienced instructors who guide you with warmups / stretching exercises, individual aikido exercises, ukemi (receiving technique & falling techniques), weapon practice (jo / bokken), breathing techniques, qi gong / chi king, meditation, yoga and more on Zoom!  Free and open to everyone, regardless of prior knowledge!

To follow a session online, we have the following recommendations:

The calendar with all the online practices can be found in the menu to the left under "online trening" or follow this direct link: https://l.aikido.no/online-trening/

In the calendar you will find both regular and one-off practices, with information on the theme and link to the Zoom meeting where the practice takes place. Today we have the following regular practices:

Are you an instructor and would like to help hold one or more sessions with an aikido-related theme? Notify the board of directors at naf@aikido.no and we will put you in the calendar! If you do not have your own Zoom account, you can use NAFs.

For "live" pursuit of sports activities, we will refer to the joint sports recommendations that the Norwegian Sports Association has prepared in consultation with the Health Ministry (Helsedirektoratet): https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet and the recommendations from the Martial Arts Federation (Kampsportforbundet, NKF): https://kampsport.no/forbund/retningslinjer-for-kampsport-trening-i-korona-perioden.  (Both websites are in Norwegian).

"One does not need buildings, money, power, or status to practice the Art of Peace. Heaven is right where you are standing, and that is the place to train." - Morihei Ueshiba