Skip to content

Nye oppdateringer Covid-19

Skrevet av Elisabeth Kallinen for 6 months, 1 week siden

Nye nasjonale retningslinjer blir innført for håndtering av den alvorlige smittesituasjonen i Norge. Den fellesidrettslige smitteveilederen og de særidrettslige retningslinjene består - men det blir innført ekstra strenge tiltak i regioner med stort smittetrykk: full stopp for breddeidrett for voksne.

----------------

Kjære alle sammen,

Regjeringen har lagt ut nye nasjonale retningslinjer for håndtering av smitte situasjonen i Norge. Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett. 

I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler. For kommuner med høyt smittepress kan lokale innstramminger være strengere enn de nasjonale, og regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere innstramminger for idretten. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/regjeringen-ber-kommuner-med-hoyt-smittepress-vurdere-nye-innstramminger-for-idretten/

De nye rådene som gjelder for hele landet kan dere lese her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

For Oslo, Stavanger og Bergen blir det strammet kraftig inn utover de nasjonale tiltak. Nedenfor listes lokale tiltak pr.06.11. Klubbene bes følge med på lokale bestemmelser, da utviklingen og endringene skjer veldig fort.

Bergen-region: 

Det innføres nye tiltak for Bergen fra lørdag 7.11 og gjelder i første omgang til mandag 23.11. De gjelder også for andre kommuner i bo- og arbeidsregionen rundt Bergen. De nye tiltakene er: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-tiltakene-innfores-i-bergen

Oslo-region:

Det innføres nye tiltak for Oslo fra Tirsdag 07.11. De nye restriksjonene varer først og fremst i tre uker. 

Nye tiltak: 

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/6-november-byradet-innforer-sosial-nedstenging-av-oslo

Stavanger-region:

NRK melder at kommuneoverlegene i Stavanger-regionen leverer 6.11 “flere anbefalinger til nye koronarestriksjoner på Nord-Jæren til politikerne og lokale beslutningstakere. Dermed kan kommunene på Nord-Jæren følge andre storby-regioner i Norge, der flere av disse restriksjonene allerede er innført."  (disse kan innføres mandag eller tirsdag 6/7.11, er per d.d. ikke innført ennå)

Ref: https://www.nrk.no/rogaland/anbefaler-strengere-korona-restriksjoner-pa-nord-jaeren-1.15232226